4. etapa- výťahové dvere


Do štvrtej etapy patrí zosúladenie šachtových dverí výťahu z Európskou normou. Na starých dverách nám nevyhovujú dverné uzávery. A na väčšine výška dverí.

Riešime to dvoma spôsobmi:


1 Montáž nových dverných uzáverov do pôvodnej zárubne a nalepenie výstražnej pásky na vrch dverí. Tak dosiahneme súlad. Tento spôsob je finančne výhodnejší.


2 Kompletná výmena šachtových dvier výťahu.


šachta