Nízkoenergetický výťah - výťahy budúcnosti


vytah

HM ECO DRIVEeco drive

Pre názornosť, výťahy v obytných domoch dosahujú podľa našich skúseností asi 100 až 120 000 jázd ročne tj. asi 8 500 jázd mesačne a 300 jázd denne.

Naša firma ponúka širokú škálu rôznych typov výťahov od bezstrojovňových, cez strojovňové, malé nákladné výťahy so zakázanou prepravou osôb – všetky naše výťahy s výťahovým systémom HM EKO DRIVE patria do nízkoenergetickej triedy A.

Potrebný príkon závisí na jednotlivých účinnostiach a nezávisí na štítkovej hodnote motora stroja – ako je často u nás predkladané zákazníkovi. Frekvenčný menič odoberá iba toľko energie, nakoľko je zaťažená kabína.

eco drive
Vybraný ZIEHL-ABEGG motor
Typ motoru SM200.15C-20 Štítkové údaje Prevádzkové dáta
menovite napätie V 360  
menovitá frekvencia Hz 16 (13,3)
menovitý krútiaci moment Nm 250 (246,6)
menovite otáčky rpm 96 (79,6)
menovitý výkon kW 2,5 2,1
menovitý prúd A 9 (8,9)
maximálny krútiaci moment Nm 430 (430)
prúd pri max. krút. momentu A 19,5 (19,5)
moment zotrvačnosti motoru kgm² 0,110
dostupne zrýchlenie m/s² 1,17
dostupný počet štartov za hod. 180, 40% nominal

Rozmerový vykres A-M-6445 / A-M-6451, Konštrukčný typ motora IMB3.
Motor s enkoderom ECN 1313-2048Endat

Dáta výťahu
Menovite zaťaženie Q Kg 320
Váha kabíny F Kg 400 (370 – 460Kg)
Protiváha G Kg 560 (50%)
Dopravná rýchlosť v m/s 1,00
Dopravná vzdialenosť H m 20,0
Zavesenie /(lanovanie) is   1 : 1


Frekvenčný menič
Frekvenčný menič ZETADYN 4CS011, menovitý prúd meniča 11A
Systémový prúd 6,2 A, 400 V, 4,1 kW, Max. 1,17 m/s²
Odrušovací filter, integrovaný
Sieťová tlmivka, integrovaná
Brzdový odpor, samostatný BR11-A (alebo Rekuperacia: SVC 7-400-1-0 + FEF011)

Všetky dodávané výťahy zodpovedajú bezpečnostným pravidlám STN EN-81 Bezpečnostné pravidlá pre konštrukciu a montáž výťahov

eco drive
  • časť 1 – Elektrické výťahy a STN EN 81-2 Bezpečnostné pravidlá pre konštrukciu a montáž výťahov
  • časť 2 – Hydraulické výťahy