Nový výťah


Nové výťahy podľa EN-STN EN 81-1+A3


  • Projekt

  • Poradenstvo

  • Inštalácia

Zabezpečujeme montáže výťahov všetkých typov či sa už jedná o hydraulický, alebo trakčný, panoramatický, alebo s projektovanou šachtou, prípadne namontujeme aj výťahovú šachtu či už sklenenú, plechovú, alebo murovanú.

vytah

vytah

vytah


Typy sklenených šácht

sklenná šachta výťahu

sklenná šachta výťahu

sklenná šachta výťahu

sklenná šachta výťahu

Rekonštrukcie výťahov vo funkčných celkoch

Na montáž nového výťahu vo funkčnom celku vám prinášame dve možnosti: