Preventívna údržba


KOMPLEXNÝ SERVIS VÝŤAHOV

Kontroly výťahov zabezpečujeme kvalifikovanými výťahármi, ktorí pri prehliadkach vykonávajú zriadenie a nastavenie výťahov, čím znižujeme poruchovosť na najmenšiu mieru. Pokiaľ sa i napriek tomu vyskytnú, sú urýchlene odstránené profesionálnymi odbornými pracovníkmi.

Pravidelná údržba výťahu:

* Popis kontrol a opráv pri prehliadkach

Výťahová strojovňa:
Kontrola hasiaceho prístroja
Kontrola hlavného vypínača
Doplnenie žiarovky do strojovne výťahu
Zriadenie brzdy
Premazanie brzdového magnetu
Kontrola riadiacich relátok v rozvádzači
Kontrola stykačov v rozvádzači
Kontrola trakčnej kladky
Kontrola nosných prostriedkov (lán)
Kontrola puzdier motora
Kontrola oleji v puzdrách motora
Kontrola ložísk prevodovky
Kontrola oleja v prevodovke
Kontrola axiálnej vôle prevodovky
Kontrola axiálnej vôle motora
Kontrola radiálnej vôle motora
Kontrola obmedzovača rýchlosti
Kontrola lanka obmedzovača rýchlosti
Kontrola spínača obmedzovača rýchlosti
Kontrola koncového vypínača
Kontrola elektroinštalácie v strojovni
kontaktujte nás!
Výťahová šachta
Kontrola vodidiel kabíny
Kontrola vodidiel protiváhy
Kontrola skrutiek vodidiel protiváhy
Kontrola skrutiek vodidiel kabíny
Kontrola obmedzovača rýchlosti
Premazanie ložiska obmedzovača rýchlosti
Kontrola nárazníka kabíny
Kontrola nárazníka protiváhy
Kontrola horného nosníka vyvažovacieho závažia
Kontrola šachtových dvier
Kontrola dverných dotykov (SV4 )šachtových dvier
Kontrola ohybných káblov
Kontrola tlmičov v šachtových dverách výťahu
Vyprázdnenie zberačov oleja na vodidlách kabíny
Kontrola dverných uzáverov
Kontrola elektroinštalácie v šachte výťahu
Kontrola osvetlenia šachty
Doplnenie žiaroviek na osvetlenie šachty
kontaktujte nás!
Kabína výťahu
Kontrola pohyblivej časti podlahy
Kontrola podlahovej dosky
Kontrola spínača podlahy
Kontrola spínača kabínových dvier
Kontrola bezpečnostných spínačov na strope kabíny
Kontrola zachytávačov
Kontrola horných vodiacich čeľustí kabíny
Kontrola spodných vodiacich čeľustí kabíny
Kontrola kabínových dvier výťahu
Kontrola osvetlenia kabíny
Doplnenie žiarovky
Kontrola horného nosníka kabíny
Kontrola spodného nosníka kabíny
Kontrola skrutiek kabíny
Kontrola uchytenia lán na kabíne výťahu
Doplnenie oleja do samomazačov
Kontrola snímačov kabíny
Kontrola zrovnávacej nábehovej lišty
Kontrola zrovnávacieho snímača
kontaktujte nás!