ServisSúčasťou servisu je vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, kontrol a opráv výťahov, ich súčastí za účelom zabezpečenia prevencie proti častej poruchovosti. V prípade Vášho záujmu pre uzavretie zmluvy na vykonávanie servisu Vašich výťahov je možnosť prekonzultovať detaily s managerom oddelenia servisu. Úlohou servisného oddelenia je zabezpečovať preventívnu údržbu, pravidelné odborné prehliadky, kontroly a opravy výťahov a ich súčasti v čo najkratšom možnom čase.

Výťah po rekonštrukcii:

V prípade poruchy, výťah nám automaticky ( do 2 min.) vyšle signál s presným poruchovým kódom.

A vy nemáte starosť ani s nahlásením poruchy. Urýchlime tak prevádzku výťahu.

Monitoring výťahov cez internet
Mesačný servis:


Činnosť výťahového technika v súlade s STN EN 81-1+AC/A2


Periodické 3 mesačné odborné prehliadky v súlade s STN EN 81-1+AC/A2


Odstraňovanie bežných prevádzkových porúch s okamžitým nástupom

            max. do 2 hodín denne od 7.00 do 21.00 aj sviatky nedele čo oceňujú nielen samosprávy ale aj zdravotne postihnutý ľudia.

Zabezpečenie vyprosťovacej služby s okamžitým nástupom max. do 30 minút
Typy výťahov, ktoré servisujeme

Vykonávame servis výťahov všetkých typov a nosností ako sú trakčné, hydraulické, osobné aj nákladné. Na tieto výťahy zabezpečujeme aj náhradné diely.

Rozsah servisu

Náš servis je koncipovaný tak aby paušál zahŕňal čo najväčší rozsah prác a tak aby mal užívateľ čo najmenej starostí s prevádzkou výťahu. Kompletný servis preberieme na seba. Samozrejme v prípade záujmu sme schopní rozsah zmluvy upraviť podľa priania užívateľa.

Rýchlosť servisu

Aj keď v zmluve ponúkame opravy výťahov do 2 hodín pracovníci našej firmy sa dostavia na poruchu výťahu okamžite po nahlásení . Poruchy odstraňujeme v prieme jednej hodiny čo veľmi oceňujú starší či zdravotne postihnutý ľudia.

PONUKOVÁ CENA ZA SERVIS VÝŤAHOV :

- je stanovená dohodou podľa vyhlášky č.18/1996 Z. z a VMF č.87/96 Z. z.