Komplexný servis

Súčasťou servisu je vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, kontrol a opráv výťahov, ich súčastí za účelom zabezpečenia prevencie proti častej poruchovosti. V prípade Vášho záujmu pre uzavretie zmluvy na vykonávanie servisu Vašich výťahov je možnosť prekonzultovať detaily s managerom oddelenia servisu. Úlohou servisného oddelenia je zabezpečovať preventívnu údržbu, pravidelné odborné prehliadky, kontroly a opravy výťahov a ich súčasti v čo najkratšom možnom čase.

Opravy výťahov

Opravy výťahov zabezpečujeme v čo najkratšom časovom termíne

 • odstránenie nedostatkov po 6 ročnej odbornej skúške
 • opravy strojov, výmenu ložísk, prepuzdrovanie motorov, vyváženie a centrovanie strojov
 • úpravu interiéru kabíny
 • náhrady rozvádzačov VRN za mikroprocesorové (jednorýchlostné aj dvojrýchlostné)
 • výmeny obmedzovačov rýchlosti
 • výmeny nosných prostriedkov (výťahové laná)
 • úpravu protiváhy
 • lícovanie vodidiel kabíny aj protiváhy

Výťah po rekonštrukcii

Monitoring výťahov cez internet

V prípade poruchy, výťah nám automaticky (do 2 min.) vyšle signál s presným poruchovým kódom. A vy nemáte starosť ani s nahlásením poruchy. Urýchlime tak prevádzku výťahu.

Mesačný servis

 • Činnosť výťahového technika v súlade s STN EN 81-1+AC/A2
 • Periodické 3 mesačné odborné prehliadky v súlade s STN EN 81-1+AC/A2
 • Odstraňovanie bežných prevádzkových porúch s okamžitým nástupom
  – max. do 2 hodín denne od 7.00 do 21.00 aj sviatky nedele čo oceňujú nielen samosprávy ale aj zdravotne postihnutý ľudia.
 • Zabezpečenie vyprosťovacej služby s okamžitým nástupom max. do 30 minút

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania.