Kvalifikovaný personál

Kontroly výťahov zabezpečujeme kvalifikovanými výťahármi, ktorí pri prehliadkach vykonávajú zriadenie a nastavenie výťahov, čím znižujeme poruchovosť na najmenšiu mieru. Pokiaľ sa i napriek tomu vyskytnú, sú urýchlene odstránené profesionálnymi odbornými pracovníkmi.

Pravidelná údržba výťahu

Výťahová strojovňa

 • Kontrola hasiaceho prístroja
 • Kontrola hlavného vypínača
 • Doplnenie žiarovky do strojovne výťahu
 • Zriadenie brzdy
 • Premazanie brzdového magnetu
 • Kontrola riadiacich relátok v rozvádzači
 • Kontrola stykačov v rozvádzači
 • Kontrola trakčnej kladky
 • Kontrola nosných prostriedkov (lán)
 • Kontrola puzdier motora
 • Kontrola oleji v puzdrách motora
 • Kontrola ložísk prevodovky
 • Kontrola oleja v prevodovke
 • Kontrola axiálnej vôle prevodovky
 • Kontrola axiálnej vôle motora
 • Kontrola radiálnej vôle motora
 • Kontrola obmedzovača rýchlosti
 • Kontrola lanka obmedzovača rýchlosti
 • Kontrola spínača obmedzovača rýchlosti
 • Kontrola koncového vypínača
 • Kontrola elektroinštalácie v strojovni

Výťahová šachta

 • Kontrola vodidiel kabíny
 • Kontrola vodidiel protiváhy
 • Kontrola skrutiek vodidiel protiváhy
 • Kontrola skrutiek vodidiel kabíny
 • Kontrola obmedzovača rýchlosti
 • Premazanie ložiska obmedzovača rýchlosti
 • Kontrola nárazníka kabíny
 • Kontrola nárazníka protiváhy
 • Kontrola horného nosníka vyvažovacieho závažia
 • Kontrola šachtových dvier
 • Kontrola dverných dotykov (SV4) šachtových dvier
 • Kontrola ohybných káblov
 • Kontrola tlmičov v šachtových dverách výťahu
 • Vyprázdnenie zberačov oleja na vodidlách kabíny
 • Kontrola dverných uzáverov
 • Kontrola elektroinštalácie v šachte výťahu
 • Kontrola osvetlenia šachty
 • Doplnenie žiaroviek na osvetlenie šachty

Kabína výťahu

 • Kontrola pohyblivej časti podlahy
 • Kontrola podlahovej dosky
 • Kontrola spínača podlahy
 • Kontrola spínača kabínových dvier
 • Kontrola bezpečnostných spínačov na strope kabíny
 • Kontrola zachytávačov
 • Kontrola horných vodiacich čeľustí kabíny
 • Kontrola spodných vodiacich čeľustí kabíny
 • Kontrola kabínových dvier výťahu
 • Kontrola osvetlenia kabíny
 • Doplnenie žiarovky
 • Kontrola horného nosníka kabíny
 • Kontrola spodného nosníka kabíny
 • Kontrola skrutiek kabíny
 • Kontrola uchytenia lán na kabíne výťahu
 • Doplnenie oleja do samomazačov
 • Kontrola snímačov kabíny
 • Kontrola zrovnávacej nábehovej lišty
 • Kontrola zrovnávacieho snímača

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania.